Hallingdal Etableresenter er en del av næringsapparatet til de 6 kommunene i Hallingdal.

Etablerersenteret veiledes av et fagråd med følgende medlemmer:

Pål Rørby – Regionrådet for Hallingdal

Karsten Popp Dideriksen – Rådmannsutvalget i Hallingdal

Marit Sehl – gründerrepresentant

Bjørn-Trygve Lohne Hansen – Innovasjon Norge

Gunn Eliassen – næringsrådgiver i Hemsedal

Gudbrand Gulsvik – næringslivsrepresentant