Hallingdal Etableresenter er en del av næringsapparatet til hver og en av de 6 kommunene i Hallingdal.

Etablerersenteret ledes av et fagråd med følgende medlemmer:

Heidi Granli, Regionrådet for Hallingdal

Ole Johnny Stavn, rådmannsutvalget i Hallingdal

Marit Sehl, gründerrepresentant

Bjørn-Trygve Lohne Hansen, Innovasjon Norge

Gunn Eliassen, næringsrådgiver i Hemsedal

Gudbrand Gulsvik, næringslivsrepresentant