Hallingdal Etablerersenter ble etablert i januar 2002 og senteret blir i dag finansiert av alle kommunene i Hallingdal – Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.

Hallingdal Etablerersenter har kontor på Torpomoen og vi ønsker kontakt med næringslivsaktører som vil bidra til Hallingdal Etablerersenter sitt arbeid.
Ta kontakt med daglig leder, Erik Leander Paule.

Hallingdal Etablerersenter gir uavhengig og gratis veiledning til personer i Hallingdal som:

 • vil starte egen forretningsvirksomhet
 • søker veiledning i oppstartfasen
 • søker råd om finansiering ved etablering
 • ønsker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningside
 • søker kontakt med andre etablerere eller øvrig næringsliv (nettverk)
 • ønsker etablererkurs
 • trenger råd og tips om nyetablert virksomhet

Etablerersenteret gir:

 • veiledning og hjelp til utarbeiding av forretningsplaner og budsjett
 • kvalitetsvurdering av forretningsidé
 • finansieringstips om tilskuddmuligheter, lån og krav til egenkapital
 • veiledning om offentlige lover og regler tiknyttet næringsvirksomhet
 • generelle råd og tips om næringsvirksomhet i Hallingdal
 • oppfølging av nystarta virksomheter

Etablerersenteret gir også råd og veiledning til bedrifter i omstilling/utvikling.
Vi er en:

 • samtale- og veiledningspartner
 • koblingsboks mot fagmiljøer og andre nettverk med spisskompetanse
 • rådgiver innen finansieringsmuligheter og -søknader (Skattefunn, Innovasjon Norge, lokale næringsfond, bank o.s.v)