Vi gjør næringsfaglig vurdering

 

Ønsker du å etablere virksomhet og fortsatt motta dagpenger fra NAV?

For at vi skal kunne hjelpe deg med dette, må du ha tenkt grundig igjennom og forberedt følgende:

  1. Beskriv forretningsideen din: Start med å beskrive hva virksomheten din skal gjøre, hvilke produkter eller tjenester du vil tilby, og hvilken målgruppe du ønsker å nå.
  2. Markedsanalyse: Gjennomfør en grundig analyse av markedet. Hvem er konkurrentene dine? Hva er størrelsen på markedet? Hvilke trender påvirker bransjen?
  3. Finansiell analyse: Beregn kostnader og inntekter. Hva er oppstartskostnadene? Hva blir løpende kostnader? Hvor mye kan du forvente å tjene? Lag et realistisk budsjett.
  4. Risikovurdering: Identifiser risikoer knyttet til virksomheten din. Dette kan være økonomisk risiko, markedsmessig risiko eller andre faktorer som kan påvirke suksessen.
  5. Vurdering av kompetanse og nettverk: Hvilken kompetanse har du? Har du et nettverk som kan hjelpe deg? Vurder hvordan din erfaring og nettverk kan påvirke virksomheten.
  6. Konklusjon: Sammenfatt alle funnene dine og kom med en konklusjon. Er forretningsideen levedyktig? Hvilke tiltak bør du iverksette?
  7. Ta kontakt med oss.:

Næringsfaglig vurdering koster 2.000,-