Her er kursplan for etablererkurset som ble kjørt våren 2014. Kursplanen kan bli justert noe fra år til år, men hovedinnholdet er likt.

  • Personlig avklaring, forretningsidè – mål, Idè – og produktutvikling, forretningsplan.

Ansvarlig : Hallingdal Etablerersenter Trond/Sigvat

  • Markedsforståelse, markedsstrategi, markedsføring. Salg, kundeforståelse, konkurrenter, konkurranseforhold, forhold til media/omdømme, markedsføring via nye kanaler (internett/sosiale medier) (3 samlinger totalt)

Ansvarlig internettmarkedsføring: Siril Stegane, Åpen samling Pers Hotell

  • Selskapsformer, AS eller ansvarlig selskap – fordeler og formelle krav, registrering av firma – Brønnøysundregistrene, org.nr., mva-registrering, investering, startkapital, finansiering/finansieringskilder, samarbeidsformer

Ansvarlig: Hallingdal Etablerersenter Trond/Sigvat

  • Driftsøkonomi (økonomisk styring, kalkyler, driftsbudsjett, likviditet, regnskapsforståelse, praktisk drift, mva-oppgjør, arbeidsgiveravg.) (4 samlinger totalt)

Ansvarlig: Odd Aril Midtgard

  • Forretningsplan, oppsummering og avslutning

Ansvarlig: Hallingdal Etablerersenter

 

Kurset blir holdt på Gol og samlingene  foregår som regel på kveldstid (kl. 1800-2130).