Firmaet iGlobal Tracking har hatt god hjelp fra Hallingdal Etablerersenter til oppstart og etablering på Torpomoen. iGolbal Tracking har utviklet en alarmteknologi «iMEDI24», som gjør det mulig å gi større frihet og bedre trygghetsfølelse for brukere av trygghetsalarm. Sammen med Ål kommune er det igangsatt pilotprosjekt, der produktet blir testet.

Gjensidige har gjennom sitt nye investeringsford, blitt medeiere i bedriften.

Les hiMedi24ele pressemelding fra Tor Jo Meyer her:

iGlobalTracking AS har sammen med ÅL kommune igangsatt et pilotprosjekt for en ny generasjon trygghetsalarmer som også fungerer utenfor hjemmet. Prosjektet starter opp første ukene i mai, og er planlagt gjennomført på 6-8 uker. Trygghetsalarmene kan både brukes av dagens trygghetsalarmbrukere og av alle andre, både gammel og ung, som ønsker trygghet både hjemme og når de er utenfor hjemmet.

SLIPP FANGENE LØS DET ER VÅR!

Fengselet er 65m i radius. Rekkevidden til tradisjonelle trygghetsalarmer er begrenset til en begrenset avstand fra senderenheten som er plassert i boligen/leiligheten. Mange brukere kan ikke gå ned i vaskekjelleren og/eller ut i hagen i frykt for å falle utenfor dekningsfeltet til trygghetsalarmen. En tur i nabolaget kan i verste fall føre til at man blir liggende hjelpeløs uten å få tilkalt nødvendig hjelp.

Hvis hukommelsen svikter eller kroppen ikke lystrer en skarp hjerne,
blir man lett fange i eget hjem.
Vi i iGlobalTracking AS har derfor utviklet en alarmteknologi ”iMEDI24” som gjør det mulig å gi større frihet og bedre trygghetsfølelse for brukere av trygghetsalarm. Teknologien er bygd rundt sporingsverktøy og smarttelefonteknologi som vil gi brukere med trygghetsalarm mulighet til å komme seg ut og fremdeles kunne kommunisere med egen alarmsentral, pleier eller sine nærmeste.
Er man usikker på veien tilbake eller redd for å falle på tur til eldresenteret eller dagligvare butikken? Med iMEDI24 personlige trygghetsalarm kan de pårørende eller vår alarmsentral (driftet av Hjelp24) hjelpe uansett om man er hjemme eller ute og går. Vår døgnåpne sentral eller pårørende kan få beskjed hvis bruker er utenfor det området der du de er kjent og kan geleide dem tilbake så de finner veien hjem. De kan sende noen til dem hvis de har fått et illebefinnende eller bare falt.
Det er mange bruksområder for iMEDI24 tjenesten og sporingsverktøyet som for eksempel personlig trygghetsalarm for kronisk syke og helt friske aktive, reisende mennesker.

Vi håper med dette at vi sammen med Ål Kommune vil hjelpe flere til et bedre og mer aktivt liv.