Hemsedal Flatbrødbakeri starta i kjellaren heime, og har gjennom 20 år utvikla seg til å bli ei verksemd med 2-3 årsverk. I 2008 flytta verksemda inn i nye lokaler i eit nedlagt fjøs i Hemsedal. I prosessen med flytting og «nyetablering» var Hallingdal etablerersenter til uvurderleg hjelp.

Sjå meir på hemsedalflatbrodbakeri.no