2021 ble året da HALLINGGRÜNDER så dagens lys. Her deles erfaringer, kunnskap og ulike utfordringer ved en gründers hverdag. Målet er å skape et levende nettverk der alle bidrar og ikke minst å åpne opp for noen nye perspektiver på din bedrift. Vi er i gang med tre grupper allerede, kanskje du vil være med i den neste? Ta kontakt, vi setter sammen en ny gruppe i disse dager! Kontakt oss på nina@hallingdal-etablerersenter.no og/eller sjekk ut kontoen vår på Instagram: @hallinggrunder.