Buskerud Fylkeskommune deler også i år ut Günderprisen og du kan være med i kampen om kr 50.000. Alle kan foreslå kandidater og søknadsfristen er 1. oktober. Vi oppfordrer alle lokale gründere som oppfyller kriteriene til å søke.

«Gründerprisen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet» står det i utlysningen på BFK sine hjemmesider.

Ved vurdering av kandidatene legges følgende kriterier til grunn:

  • Bedriften må være utviklet av personer fra Buskerud og/eller være utviklet helt eller delvis i Buskerud.
  • Bedriftens utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som er kommet så langt i sin utvikling at kommersialisering er i gang, det vil si at det kan vise til inntekter.
  • Bedriftens virksomhet er bærekraftig i miljømessig forstand.
  • Bedriften har vilje og evne til å skape aktivitet, omsetning og arbeidsplasser i Buskerud.
  • Virksomheten må være stiftet for mindre enn 5 år siden, ev. må forretningsideen være utviklet for mindre enn 5 år siden

Mer om Gründerprisen og søknadsskjema finner du her på BFKs hjemmesider.