14 -15 mars samles Hallinggründer på Fausko i Hemsedal for en to dagers workshop innen bærekraft. Dette er et samarbeidsprosjekt med Ragnhild Nilsen i Klimapsykologene og en del av kompetanseprogrammet til Grønn Vekst Hallingdal. Målet er å gi gründere i Hallingdal muligheten til å møte det grønne skiftet med en økt forståelse og kunnskap, slik at bedriften kan oppleve vekst ved å stille med «grønne» fordeler i markedet. 

Kundene der ute er i økende grad opptatt av den etiske siden ved driften og ønsker, om ikke krever, en transparent kommunikasjon. Hvem forhandles det med, hvordan foregår produksjonen, frakt, emballasje, sosialt ansvar etc. Dette er noe av det Ragnhild vil snakke mer om, samt at det blir en grundig innføring i verktøy som bærekraftblomsten, grønn vekst-trappen og bærekraftkalkulatoren.
Kurset starter med en obligatorisk workshop på Fausko Skysstasjon i Hemsedal. Det er så lagt opp til tre digitale samlinger etter workshop der vi jobber videre med konkrete tiltak inn mot den enkeltes bedrift.

Ragnhild Nilsen har doktorgrad i innovasjon og ledelse. Hun brenner for microbusiness, menneskerettigheter og miljø.

Les mer om Klimapsykologene her: https://www.klimapsykologene.no