ETABLERERKURS 2018

Oppstart onsdag 17.01.18 kl. 1800

Kurslokale: Pers Hotell, Gol (Studiesenteret)

(Kan endres etter vurdering av antall og geografisk fordeling av deltakere.)

Hovedtemaer:

  • Personlig avklaring, forretningsidè – mål, Idè – og produktutvikling, forretningsplan. Valg av selskapsform. Finansiering. (1 samling, onsdag 17.01)

Ansvarlig : Hallingdal Etablerersenter Trond/Sigvat

 

  • Selskapsformer, AS eller andre selskapsformer – fordeler/ulemper og formelle krav, Altinn, registrering av firma – Brønnøysundregistrene, org.nr., mva-registrering, Skatteetaten, NAV, Patentstyret.(1 samling, onsdag 24.01)

Ansvarlig: Hallingdal Etablerersenter Trond/Sigvat

 

  • Driftsøkonomi (økonomisk styring, kalkyler, driftsbudsjett, likviditet, regnskapsforståelse, praktisk drift, mva-oppgjør, arbeidsgiveravg.) (4 samlinger, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02)

Ansvarlig: Odd Aril Midtgard

 

  • Markedsforståelse, markedsstrategi, markedsføring. Salg, kundeforståelse, konkurrenter, konkurranseforhold, forhold til media/omdømme, markedsføring via nye kanaler (internett/sosiale medier) (3 samlinger)

Ansvarlig marked: Pål K. Medhus (onsdag 07.03.)

Ansvarlig salg: Pål K. Medhus (onsdag 14.03.)

Ansvarlig Sosiale medier/websider: Ulrikke Ytteborg ?/Britt Helen Helland ? (onsdag 21.03)

 

  • Forretningsplan, oppsummering og avslutning (1 samling, 04.04)

Innovsjon Norge blir med oss på avslutningen.

Ansvarlig: Hallingdal Etablerersenter Trond/Sigvat

 

Samlingene vil normalt vare fra 1800 til 2130 (4 skoletimer).

Kursavgift: Kr. 1.000,- (vil bli fakturert ved kursslutt)