Per Egil Vårdal vart inspirert i Canada, og har starta eige verksemd som lagar handlaga møblar i solide materialar.

Sjå kva Per Egil lagar på fjellmobler.no